Sashimi

 • S30S30

  Sake Sashimi Set klein

  € 14.80
  nur Lachs 12 Scheiben
 • Sake Sashimi groß

  € 19.80
  nur Lachs, 18 Scheiben
 • Sashimi Mix klein

  € 14.50
  12 Scheiben
 • S33S33

  Sashimi Mix groß

  € 18.80
  18 Scheiben
 • Sushi Sashimi klein

  € 16.50
  6 Sushi+8 Sashimi
 • Sushi Sashimi groß

  € 21.50
  8 Sushi+12 Sashimi