Sashimi

 • S30S30

  Sake Sashimi Set klein

  € 16.80
  nur Lachs 12 Scheiben
 • Sake Sashimi groß

  € 23.80
  nur Lachs, 18 Scheiben
 • Sashimi Mix klein

  € 15.80
  12 Scheiben
 • S33S33

  Sashimi Mix groß

  € 23.50
  18 Scheiben
 • Sushi Sashimi klein

  € 17.50
  6 Sushi+8 Sashimi
 • Sushi Sashimi groß

  € 24.50
  8 Sushi+12 Sashimi